Lähetystyössä kerrotaan hyvää sanomaa

Lähetystyö kantaa satoa

"Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää." (Matt. 28:19–20)

Kristillinen lähetystyö perustuu edellä olevaan Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Se sisältää evankeliointia, seurakuntien perustamista ja Raamatun opettamista eri ihmisryhmien parissa. 

Lähetystyötä tehdään erityisesti alueilla, joissa ei ole elinvoimaisia kristillisiä seurakuntia. Maailmassa on arviolta kuusi tuhatta kansanryhmää, joita voi kutsua saavuttamattomiksi. Lähetystyötä tehdään myös esimerkiksi Euroopassa, jonne muuttaa jatkuvasti ihmisiä kaikkialta maailmasta ja jossa maallistumisen myötä kristinusko on menettänyt merkitystään.

Fidan ja Suomen helluntaiseurakuntien lähetystyöntekijät toimivat yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa.  Tavoitteena on, että seurakunnista, jotka aiemmin vastaanottivat lähetystyöntekijöitä, tulisi niitä lähettäviä.

Tällä hetkellä Fidan lähetystoimintojen lähetit työskentelevät noin 30 maassa evankelioimis- ja seurakuntien perustamistyössä, raamatunkäännös- ja opetustyössä, lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyössä, turistityössä sekä yrittäjinä ja omassa ammatissaan teltantekijöinä.