Humanitaarinen apu menee perille

Fidan humanitaarinen apu menee perille

Fidan humanitaarisessa avussa lievitetään hätää kriisien keskellä, tuetaan kärsiviä yhteisöjä toipumisessa ja vahvistetaan riskialttiiden maiden katastrofivalmiutta.

Fida auttaa äkillisten luonnonmullistusten uhreja esimerkiksi tarjoamalla ruoka-apua, puhdasta vettä ja kotitaloustarvikkeita. Järjestö antaa apua myös niin sanotuissa unohdetuissa kriiseissä. Fida tukee pakolaisia Lähi-idässä ja on auttanut palaavia pakolaisia useissa maissa.

Autamme maansisäisiä pakolaisia erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan levottomuuksien ja aseellisten konfliktien tieltä. Lisäksi Fida on kouluttanut riskialttiiden maiden yhteisöjä varautumaan katastrofeihin ennalta.

Fida noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä katastrofiavun periaatteita ja minimistandardeja. Apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Katastrofitilanteessa huomioidaan erityisesti kaikkien heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät, kuten vammaiset, odottavat äidit, lapset ja vanhukset.

Fida on saanut Suomen ulkoministeriön tukea humanitaariseen avunantoon jo 1980-luvun puolivälistä lähtien. Järjestöllä on myös rahoituksen mahdollistava sopimus Euroopan komission humanitaarisen avun osasto ECHO:n kanssa.

Fidan suomalaiset työntekijät ulkomailla ja laaja, noin 40 maata kattava kumppaniverkosto varmistavat avun tehokkaan ja luotettavan perillemenon. Fidan ja kumppanien työ myös mahdollistaa sen, että humanitaarinen apu voi jatkua hätäavusta pitkäjänteisenä kehitysyhteistyönä.