tähän

Kabi aloitti koulun

Kabi netti

Fida parantaa Nepalissa kastittomien dalitien oikeutta koulunkäyntiin. Lue 13-vuotiaan Kabin tarina!

Mitleshwar Nikasin koulua ympäröivissä kylissä asuu paljon kastittomia, köyhiä perheitä. Vielä muutama vuosi sitten koulussa oli vain kourallinen oppilaita.

Auta Nepalin lapset kouluun!
Lahjoita keräykseen tästä.

  • 50 eurolla yksi lapsi saa koulutarvikkeet ja oppikirjat lukuvuodeksi.
  • 40 eurolla yksi lapsi pääsee kouluun.
  • 7 eurolla yksi nuori pääsee lukutaitoryhmään.

Nyt koululaisia on jo 150! Sen eteen on tehty paljon työtä. On rakennettu uusi koulu, ja koulukomitea on kier­tänyt perheiden luona kertomassa, että koulutus voi nostaa lapset köyhyydestä.

13-vuotiaan Kabin vanhemmat tekevät raskasta työ­tä läheisellä tiilitehtaalla. Palkka ei riitä elättämään viittä lasta ja tukemaan hei­dän koulutustaan. Niinpä Kabin tilai­suus päästä kouluun tuli vasta nyt.

Syrjitty vähemmistö nousee

Kabin yhteisö kuuluu maithilinkieliseen musahar-vähemmistöön, Nepalin syrjityimpään kastittomaan kan­sanryhmään.

– Ih­miset sanovat että olen saastainen. Mi­nua ei päästetä sisälle muiden koteihin, enkä saa mennä ylempikastisten juhliin mukaan, Kabi havainnollistaa muiden suhtautumista musahareihin.

Mus­aharien parissa heikko koulutusta­so on suuri ongelma, etenkin tyttöjen kohdalla. Heidät naitetaan jopa 12-vuotiaina.

Mithleshwar Nikasin koulussa opetus maithiliksi alkoi Fidan tuella vuonna 2012. Se on suuri mahdol­lisuus nousta köyhyyden kierteestä, eihän aiemmilla sukupolvilla ole ol­lut luku- tai kirjoitustaitoa.

Kabi on kiitollinen, että saa käy­dä koulua.

– Koulussa parasta ovat pulpetit, kirjasto, pelit ja käsityöt, hän luette­lee.

Vaikka kou­lunkäynti vaatii paljon työtä, Kabi aikoo tehdä parhaansa, jotta pääsisi eteenpäin unelmansa toteutumises­sa.

– Haluan opettajaksi. Jos kaikki olisi elämässäni mahdollista, ostai­sin kyniä, paperia ja vaatteita itsel­leni ja perheelleni, Kabi kertoo.

14.6.16