Fidan palvelut seurakunnille

Fidan palvelut seurakunnille

Lähetystyön johtaminen ja kansainväliset suhteet. Fida toteuttaa yhteistä lähetystyön kattostrategiaa Suomen helluntaiseurakuntien kanssa. Fidan palveleva johtajuus toteutuu kentällä aluejohtajien ja -päälliköiden kautta. Fida hoitaa myös Suomen helluntailiikkeen lähetystyön kansainvälisiä suhteita.

Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu. Fida vastaa helluntaiseurakuntien kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta avusta. Valtion tuella tehdystä työstä Fida raportoi ulkoasiainministeriölle.

Lähetys- ja raamattukoulutus yhteistyömaissa. Fida voimaannuttaa ja varustaa paikallisia kumppaneita oman lähetystyön aloittamiseen. Koulutus vastaa myös kansallisten seurakuntien työntekijätarpeeseen.

Lähetystyö erityisryhmien parissa. Fida koordinoi erityisryhmien, kuten juutalaisten ja romanien, parissa tehtävää lähetystyötä ja hankkii siihen varoja.

Lähetyslasten kouluasiat. Fida hoitaa lähetystyöntekijäperheiden lasten koulunkäyntiasioista esiopetuksesta keskiasteen opintoihin asti. Kuluja katetaan koulukassasta, jota seurakunnat rahoittavat koulumaksuilla.

Henkinen huolto ja lähettituki. Fida järjestää lähettipäiviä kentillä ja kotimaassa sekä paluukeskustelut ja lähettien paluuryhmiä kotimaahan palatessa. Fida koordinoi työnohjaus- ja terapiapalveluita.

Lähetysvalmennus. Fida huolehtii yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa lähetysvalmennuksesta. Erilaisiin ja eripituisiin lähetystehtäviin valmentavat lähetyslinja, Team Action -koulutus ja TAE-kurssi.

Lyhytaikainen lähetystyö. Fida koordinoi ulkomaille suuntautuvaa aktiomatkatoimintaa sekä lähetystyöharjoittelijoiden valmennusta ja lähettämistä kentille.

Konsultointi lupa- ja työsuhdeasioissa. Fida antaa neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus-, työlupa- ja viisumiasioissa. Fida antaa juridiset takuut ja todistukset viranomaisia varten ja ylläpitää lähettirekisteriä.

Kriisivalmius. Fida ylläpitää turvallisuusohjeistoa ja päivystävää kriisipuhelinta. Fida kouluttaa lähtijöitä, lähettäjäseurakuntia ja kotimaan henkilöstöä (Fida myymälät, toimisto) turvallisuusasioissa.

Viestintä ja varainhankinta lähetys- ja kehitysyhteistyön hyväksi. Fida hoitaa Fida Secondhand -myymälöitä, järjestää varainkeruukampanjoita, tuottaa sisältöä viestimiin, hoitaa mediasuhteita ja pitää kehitysyhteistyötä sekä lähetystyötä esillä tapahtumissa.